حقوق کارگر

حقوق کارگر

حقوق کارگر به استناد ماده سی و چهار تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواروبار، [...]
بیشتر بخوانید حقوق کارگر
انواع مزد

انواع مزد

انواع مزد الف) مـزد به معنای خاص: مجموع مزد و شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مزایایی که به حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی [...]
بیشتر بخوانید انواع مزد
کدام بیمه شدگان تامین اجتماعی شامل قانون کار هستند

کدام بیمه شدگان تامین اجتماعی شامل قانون کار هستند

کدام بیمه شدگان تامین اجتماعی شامل قانون کار هستند طبق بند 1ماده دو قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده شخصی می باشد که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و [...]
بیشتر بخوانید کدام بیمه شدگان تامین اجتماعی شامل قانون کار هستند