حقوق کارگر

حقوق کارگر

حقوق کارگر به استناد ماده سی و چهار تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواروبار، [...]
بیشتر بخوانید حقوق کارگر
انواع مزد

انواع مزد

انواع مزد الف) مـزد به معنای خاص: مجموع مزد و شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (مزایایی که به حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی [...]
بیشتر بخوانید انواع مزد