وکالت دعاوی اداره کار

وکالت دعاوی اداره کار

وکالت دعاوی اداره کارReviewed by on Dec 30Rating:

وکالت دعاوی اداره کار

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، از جمله مسائل مهمی می باشد كه ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم كارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار، در سال های اخیر افزایش یافته . بدیهی می باشد كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می گردد ابتدا از نظر حقوقی تعریفی جامع از كارگر، كارفرما و قرارداد كار ارائه شود و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی گردند.

كارگر از لحاظ قانون كار كسی می باشدكه به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می نماید. تمامی افرادی كه مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب می گردند و تفاوتی میان نگهبان یك كارگاه با مدیر فنی آن نمی باشد. كارفرما نیز شخصی می باشد كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا كار می نماید. مدیران و مسئولانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماینده كارفرما محسوب می گردند.  ‌

كارگاه نیز محلی می باشد كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می نماید. مؤسسات صنعتی، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماكن عمومی و مانند آنها مشمول این عنوان می باشند.

برای شروع ارتباط كاری میان كارگر و كارفرما، قراردادی كتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به موجب آن كارگر در قبال دریافت مزد، كاری را برای مدتی معین (موقت یا غیرموقت) برای كارفرما انجام می دهد. این قرارداد مشخص كننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات كار، چگونگی كار، دریافت مزد و دیگر موارد می باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا به آن رجوع می شود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به 2 دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، كارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و كارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده قانونی كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه نماید. اداره كاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان كارگر و كارفرما را دارد كه كارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. كارگر پس از رجوع به آن اداره، درخواست خود را حداكثر در 2 صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید و تحویل مسئول دبیرخانه اداره كار می دهد. چنانچه كارگر شخصاً امكان طرح دعوا را نداشته باشد، قادر است شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید. به این منظور مدعی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كرده و نسبت به دادن وكالت به فرد مورد نظر خود اقدام كند. بدیهی می باشد كه حضور نماینده كارگر در مراجع حل اختلاف باید با ارائه وكالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات كار و مراجع حل اختلاف تشكیل شده قانونی مربوطه اعم از وكیل دادگستری یا وكیل كاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مكلف به پذیرفتن وكالت نامه دستی و خطی كه اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن كه اعطای نمایندگی و وكالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می گردد و به كارگر و كارفرما ابلاغ می شود. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارك معتبر ارائه نمایند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد، بازرسان اداره كار به صورت محسوس و نامحسوس به تهیه گزارش از موضوع مورد اختلاف می پردازند و با مراجعه به كارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می نمایند. پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت پانزده روز می توانند اعتراض خود را به صورت كتبی تحویل دهند. هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می نماید. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این كه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

در مواردی مانند حوادث ناشی از تقصیر و كوتاهی كارفرما كه بحث دیه و خسارت مطرح می گردد، این مراجع و محاكم دادگستری می باشند كه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. همچنین چنانچه توهین یا فحاشی میان كارگر و كارفرما شكل گرفته باشد، دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود و این موارد در شمار قوانین عمومی می باشد.

دایره اجرای احكام دادگستری علاوه بر این كه آرای صادر شده از سوی دادگاه های دادگستری را اجرا می نماید، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف كه قطعی شده اند را نیز اجرا می کند. اجراییه در اداره دادگستری صادر و به كارگر یا كارفرما ابلاغ می گردد. چنانچه در رأی حكم به بازگشت كارگر به كارگاه و ازسرگیری فعالیت های او داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق كارگر شده باشد كارفرما باید ظرف ده روز پس از دریافت برگه اجراییه، مبادرت به اجرای این رأی نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *