نحوه تعلیق قرارداد کار

نحوه تعلیق قرارداد کار

نحوه تعلیق قرارداد کارReviewed by on Dec 30Rating:

نحوه تعلیق قرارداد کار

طبق شرایط زیر قرارداد کار معلق می گردد:

  • به واسطه خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه کارگر در جبهه که جز

سوابق خدمتی آنان محسوب می گردد .( تبصره ماده چهارده )

 

  • به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادثی که غیر قابل بیش بینی بوده و وقوع آن

از اراده طرفین خارج باشد .( ماده پانزده )

 

  • به واسطه مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی های بدون حقوق ( ماده شانزده )

 

  • به واسطه توقیف کارگر توسط مراجع ذی صلاح قانونی که منجر به

محکومیت کارگر نگردد. ( ماده هفده )

 

  • توقیف کارگر به واسطه شکایت کارفرما که منجر به محکومیت او نگردد

( ماده هجده )

 

در این موارد بعد از رفع شرایط کارفرما موظف می باشد کارگر را در خدمت قبلی خویش ابقا نماید. و در ماده بیست بیان می نماید که چنانچه کارفرما اینکار را انجام ندهد در حکم اخراج غیر قانونی است و کارگر حق دارد ظرف مدت سی روز به هیات تشخیص مراجعه کند .

با توجه به مراتب فوق می توان گفت تعریفی که از حقوق کار به عمل آمد تعریفی می باشد که تمامی جوانب امر در آن رعایت شده.

تاریخچه حقوق کار و تحولات آن:

به طور کلی حقوق کار با توسعۀ ماشینیسم به وجود آمد و زاییدۀ انقلاب صنعتی است. از زمانی که ماشین به خدمت انسان درآمد و گروه های مختلف کارگران زیر یک سقف، به نام کارگاه، به کار پرداختند و از سرنوشت محتوم، نگرانی ها و ناراحتی های یکدیگر آگاهی پیدا کردند، لزوم تهیۀ مقررات و نظامی در جهت حفظ منافع حرفه ای آنان، تأمین شرایط کار و زندگی مناسب، کرامت انسانی برای آن ها و خانواده شان به عنوان یک ضرورت خلل ناپذیر مورد توجه قرار گرفت. ولی این شرایط به سهولت به دست نیامد، بلکه قبل از پیدایش انقلاب صنعتی، شرایط کار بسیار نامساعد و محیط کار بسی طاقت فرسا بود و هیچ گونه قوانین و مقررات مدون و روشنی نیز برای نظم بخشیدن به روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود نداشت. براین اساس، ما نیز بدواً به بحث در مورد حقوق کار، و به عبارتی دیگر، روابط کار در دوران قبل از انقلاب صنعتی می پردازیم.

ادوار قبل از انقلاب صنعتی:

همانطور که قبلاً بیان کردیم، پیش از آنکه ماشین به خدمت انسان درآید و با گردآمدن کارگران در محیط کار، ضوابط و نظامی به منظر نظم بخشیدن به کار آنان تهیه و تنظیم گردد، هزاران سال می گذشت و انسان ها در خدمت یکدیگر به کار و فعالیت اشتغال داشتند و هیچگونه ضابطه ای برای تنظیم روابط کار بین آنان وجود نداشت.

ماکسیم گورکی نویسنده نامدار روس، در کتاب مادر، که شرح زندگی کارگران در ادوار گذشته در روسیه می باشد، این وضع نابه هنجار را به درستی به تصویر کشیده و به خوبی نشان می دهد که در آن زمان استمثار فرد از فرد با چهرۀ کریه خود در محیط کارگری بیداد می کرد. چنین شرایطی در بسیاری از کشورها وجود داشت ولی به تدریج با ادامه کار و آگاهی بیشتر کارگران، روابط کار نیز به ساده ترین شکل خودنمایی می نماید. از این امر سالیانی متمادی می گذرد. چنانکه به عقیدۀ عزت الله عراقی، «این سابقه به شکل ابتدایی اش به 500هزار سال بالغ می شود».

ظهوری به نقل از تاریخچۀ مطالعۀ کار نوشتۀ آقای محمدرضا صفائیه در کتاب خود اولین آثار تنظیم روابط کار را به دوران حمورابی در 3700 قبل از میلاد در بابل نسبت داده ، چرا که تعیین فهرست دستمزدها و حداقل مزد در آن زمان وجود داشته.

البته در مورد قوانین حمورابی اطلاعات زیادی در دست نمی باشد، اما در مورد مقررات مربوط به روابط کار در زمان هخامنشیان آثار گرانبهایی بر جای مانده. این آثار سنگ نبشته  هایی می باشند که از تخت جمشید به دست آمده و اکثر آنها به زبان ایلامی و خط میخی می باشد.

این الواح، حاوی نوشته هایی در مورد تقسیم کار، سن کار کردن، مدت کار روزانه، تساوی مزد زن و مرد و قریب 180 کتیبه در مورد روابط کارگری بوده.

آنچه از کتیبه های مذکور می توان به دست آورد مطالب و واقعیات زیر می باشد:

1-    بسیاری از مقررات و ضوابط کار مربوط به کارهای ساختمان می باشد و نشان می دهد که کاخ های عظیم دوران هخامنشیان زیر پوشش این مقررات ساخته شده اند.

2-    کارکنان دفتری و کسانی که در واحدهای مختلف دولتی کار می نمودند، حتی کارمندان و روحانیان در قبال انجام وظیفه خود مزد دریافت می داشتند.

3-    زنان و دختران نیز همدوش مردان کار می نمودند.

4-    همان طور که از صورت حساب ها مشخص می گردد، میزان اجرت بر اساس نوع کار تعیین می گردید. در واقع هر کار ارزش خاص خود را داشت و حقوق زن و مرد تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشت.

5-    ترتیب پرداخت مزد منظم بود، یعنی اول دستور پرداخت صادر می شد و در مقابل پرداخت، رسید دریافت می گردید.

6-    طبقه بندی مشاغل وجود داشته است.

7-    واحد پرداخت مزد شِکِل (SHEKEL) بود و مزد ماهانه از یک شکل تا 2/1 8 شِکِل افزایش می یافت و مزد زنان تا 2/1 6 شِکِل می رسید. برای پی بردن به میزان مزد پرداختی خاطرنشان می سازد همان طور که از الواح مذکور معلوم می گردد بهای هر گوسفند 3 شِکِل بوده.

8-    زنان و دختران در اکثر کارها مشارکت داشته اند.

9-    در برخی از الواح، از ترجمه نام برده شده و معلوم می گردد که برای احتراز از هر گونه اجحاف، اسناد را برای کارگران خارجی ترجمه می کرده اند.

10-    در مواردی که کارهای شایان توجهی انجام می یافت، پاداش هایی مرسوم بوده است.چنانکه بر اساس الواح  چهار و هفت پادشاه (داریوش) دستور پرداخت مبلغی پاداش صادر نموده.

11-    تغذیه کارگران تأمین بوده و برای این کار کارگران و کشاورزانی به خدمت گرفته می شدند که وسایل مورد نیاز را فراهم می ساختند.

آنچه بیان شد مربوط به قرون گذشته می باشد و حال می پردازیم به دوران بعد از انقلاب صنعتی و استقرار و استفاده از ماشین در کارگاه ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *